Pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk

Stříkaná pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk je vhodná zejména pro izolaci interiéru (zateplení střechy pěnou).  Mezi hlavní výhody patří tepelně izolační vlastnosti, rychlá montáž, možnost izolace i jinak velmi těžce dostupných míst a detailů, zamezení prostupu vzduchu stavební konstrukcí.

Pěna se aplikuje za použití speciálního technologického zařízení nástřikem dvousložkové kapaliny, která po nanesení na stavební konstrukci zvětšuje svůj objem až stopadesátinásobně během několika sekund. Tím dojde k zaplnění všech i těžce dostupných míst. Pěnová izolace výborně přilne k jakékoli stavební konstrukci, zůstává trvale pružná, nesmršťuje se a je objemově stálá po celou dobu životnosti budovy.

Výhody použití pěnové izolace oproti minerální vatě:

- bezespará tepelně izolační vrstva, výborná přilnavost k podkladu, zamezení proudění stude­ného vzduchu, zpevnění konstrukce, dokonalé utěsnění detailů a složi­tě tvarovaných prvků, nízká hmotnost, schopnost difuze vodních par – velmi nízký difuzní odpor a  výborné zvukově izolační parametry.

Vlastnosti Jednotka Hodnota
Aplikovaná průměrná hustota
UNE EN 1602
Kg/m3 9±1
Pevnost v tlaku UNE - EN 826 KPa 10±3
Rozměrová stabilita  -30°C
24 hodin                    60°C
% obj. <0,5
<0,5
Obsah uzavřených buněk ISO - 4590 % <10
Součinitel tepelné vodivosti 10°C
UNE 92202:1989
W/m.K 0,036


Možnosti v izolaci podkroví

Ukázky řešení

Klikněte na obrázek