Izolace stropu

Izolace stropu ze spodní strany stříkanou pěnovou izolací. Řešení pro novostaby i rekonstrukce. Je možno použít měkkou nebo polotvrdou pěnu.

Izolace podlahy půdy (stropu)

Izolace podlahy půdy (stropu) stříkanou pěnovou izolací mezi nosníky. Řešení pro rekonstrukce a dodatečné zateplení. Možno použít měkkou pěnu (nepochozí podlaha) nebo tvrdou či polotvrdou pěnu o hustotě min. 40kg/m3 (lehce pochozí podlaha). Doporučené minimální tloušťky pro U = 0,30 W/m2*K - měkká pěna 13cm, tvrdá a polotvrdá pěna 7cm.

Izolace šikmé střechy

Izolace šikmé střechy stříkanou pěnovou izolací. Řešení pro novostavby i rekonstrukce. Možno izolovat zevnitř nebo po demontáži krytiny i zvenčí. Lze použít jak měkkou tak polotvrdou pěnu. Základní tloušťka izolace pro součinitel prostupu tepla U=0,24 W/m2*K - měkká pěna 15cm, polotvrdá pěna 9cm.

Izolace plechové střechy z vnějšku

Izolace lehké střechy z plechu nebo vlnitého eternitu stříkanou pěnovou izolací s UV hydroizolačním nátěrem. Řešení pro rekonstrukce. Použije se tvrdá pěna  a UV hydroizolační nátěr - akrylátový, akrylpolyuretanový nebo polyuretanový. Minimální tloušťka izolace 3cm.

Izolace plechové střechy (haly) zevnitř

Izolace plechové nebo eternitové střechy stříkanou pěnovou izolací. Vhodné také pro plechové stěny hal. Řešení pro rekonstrukce. Použije se polotvrdá pěna. Pro zabránění rosení a okapu plechové střehy stačí 3cm pěnové izolace.

Izolace provětrávané fasády

Izolace fasády (s větrané i nevětrané) stříkanou pěnovou izolací. Vhodné pro novostavby i rekonstrukce. Pěnová izolace je stříkána mezi dřevěný, ocelový nebo hliníkový rošt, na který se následně upevňují fasádní desky. Doporučené použití polotvrdé pěny s uzavřenou strukturou buněk (tj. nenasákavé) z důvodu ochrany izolace před zatečením.

Izolace fasády

Izolace fasády stříkanou pěnovou izolací. Vhodné pro rekonstrukce, zejména nepohledových fasád. Použije s polotvrdá pěna s UV nátěrem nebo lze také natáhnout perlinkou a lepidlem. Fasáda není absoutně rovná jako při použití polystyrenu.

 

Izolace dutin

Izolace dutin litou pěnou. Vhodné pro dodatečnou izolaci dutin ve zděných objektech i dřevostavbách. Pěna se v tekutém stavu lije do konstrukce otvory o průměru 14mm. Zateče na dno dutiny a postupně dutinu vyplňuje.

Izolace vnitřní stěny - sádrokarton. záklop

Izolace stěny stříkanou pěnovou izolací tvz. suchou cestou. Vhodné novostavby i celkové rekonstrukce. Možné použití měkké nebo polotvrdé pěny, případně také akustické pěny.

Izolace stěny s přizdívkou

Izolace stěny stříkanou pěnovou izolací s následným dozděním příčky, vhodné také pro izolaci fasády s lícovým zdivem. Doporučené použití polotvrdé pěny.

Izolace ploché střechy - částečně pochozí

Izolace ploché stříkanou pěnovou izolací s ochranným hydroizolačním UV nátěrem. Vhodné pro novostavby i rekonstrukce. Použije se tvrdá pěna  a UV hydroizolační nátěr - akrylátový, akrylpolyuretanový nebo polyuretanový. Minimální tloušťka izolace 3 cm.

Izolace ploché střechy (terasy) - plně pochozí

Izolace ploché střechy (terasy) stříkanou pěnovou izolací s následnou úpravou položením dlažby. Řešení pro novostavby i rekonstrukce.

Izolace podlah

Izolace podlah stříkanou pěnovou izolací. Řešení pro novostavby i rekonstrukce. Vhodné také pod podlahové topení a místa kde není možné vložit silnou vrstvu běžné izolace z důvodu výšky podlah (např. nad staré sklepy. Použije se polotvrdá pěna.

Ukázky řešení

Klikněte na obrázek