Izolace dutin

Pro některé úsporné nebo obtížnější izolační práce na obytných i komerčních budovách získává na popularitě speciálně odlišná receptura pěny a způsob její aplikace. Jedná se o lití izolačni pěny (Injection Foam Insulation), nebo také izolaci nástřikem pěny na konkrétní místo, do konkrétních dutin (Pour-in-Place Foam Insulation).

Tato metoda pro zákazníky znamená mnohé výhody - izolační pěna se vstřikuje malým otvorem do dutiny ve stěně, na rozdíl od nástřiku přímo na holé, otevřené stěny / příčky.

Izolační pěna je speciálně vyvinuta k zateplení stávajících stavebních konstrukcí  tak aby svoji expanzí neroztrhla a nebo jinak neponičila místo kde je aplikovaná, např. nedojde k vyboulení nebo pnutí, či roztržení sádrokartonových příček.

Jelikož pěny, které se nanášejí nástřikem, běžně expandují na třiceti až sto 120  násobek jejich původního objemu v kapalném stavu. Licí pěna se v kapalném stavu aplikuje  malým vyvrtaným otvorem do dutiny, kde steče na dno a poté co začne reagovat a zcela zaplní obsah dutiny.

Vlastnosti Jednotka Hodnota
Aplikovaná průměrná hustota
UNE EN 1602
Kg/m3 12±2
Pevnost v tlaku
UNE - EN 826
KPa 10±3
Rozměrová stabilita  -30°C
24 hodin                    60°C
% obj. <0,5
<0,5
Obsah uzavřených buněk
ISO - 4590
% <10
Součinitel tepelné vodivosti 10°C
UNE 92202:1989
W/m.K 0,036
Koeficient pohlcení zvuku UNE EN 29053:1993 - 0,5
Přenos difuze vodních par (µ)
UNE EN 12086:1998
- 4

 

Ukázky řešení

Klikněte na obrázek