Střešní pěna

Střešní izolační systémy využívající izolační PUR pěnu nabízejí stavitelům mnohé výhody. Mezi dvě nejdůležitější patří nenasákavost/voděodolnost a vysoké izolační hodnoty. Tyto formy izolace jsou samozřejmě výhodné i z hlediska jiných faktorů, mají například výjimečnou pevnost v tlaku, nízkou hmotnost, trvanlivost, odolnost.

Polyuretanová izolace se aplikuje nástřikem dvousložkové kapalné směsi pomocí speciální technologie. Nástřik utěsní veškeré praskliny, štěrbiny a pukliny. Po vytvrdnutí expanduje přibližně na 30ti-násobek svého původního objemu a vytvoří tuhou, kompaktní vrstvu s uzavřenou buněčnou strukturou. Polyuretanová pěna tvrdne během několika sekund po nanesení na střešní plášť. Následkem expanze vznikne tepelně izolační vrstva odolná vůči povětrnostním vlivům, která těsně přilne k podkladové vrstvě.
Díky nízké hmotnosti polyuretanové izolace nijak nezatěžuje střešní konstrukci, proto se často využívá při opravách. PUR pěna  se pro izolační účely používá již více než třicetpět let. Polyuretanová izolace mají výjimečné izolační hodnoty, nezatěžuje střešní konstrukci. Výhody poznáte také na nízkých účtech za energie.

Po nástřiku izolační pěny na požadovanou sílu a po provedení povrchových úprav, je nutné aplikovat ochranou vrstvu pružného nátěru UV faktorem. Tato ochranná vrstva vytvoří trvanlivý povrch odolný povětrnostním vlivům, po němž lze bez problémů chodit v rámci běžné údržby.

Správná aplikace izolační pěny je podmíněna vhodnými klimatickými a povětrnostními podmínkami.

Vlastnosti Jednotka Hodnota
Aplikovaná průměrná hustota
UNE EN 1602
Kg/m3 50-60
Pevnost v tlaku
UNE - EN 826
KPa >200
Hořlavost
UNE-EN 13501-1
Euroclass E
Obsah uzavřených buněk
ISO 4590
% >90
Součinitel tepelné vodivosti
UNE-EN 12667
W/m.K 0,022

 

Ukázky řešení

Klikněte na obrázek